Lyckat mässdeltagande för Swedrive

Den 28-31 maj medverkade Swedrive för första gången på Pulpaper mässan i Helsingfors. Beslutet att delta utgör en del i målsättningen att öka försäljningen utanför Sveriges gränser. Swedrive ställde ut tillsammans med de finska delarna av systerbolagen Polarteknik, PMC Cylinders och PMC Hydraulics ut i en gemensam monter