Vaisala är ett framgångsrikt, internationellt teknologiföretag som utvecklar och tillverkar stationära och portabla mätare samt kalibreringsinstrument för mätning av:

  • relativ fukt
  • daggpunkt
  • oljefukthalt
  • koldioxid
  • tryck
  • vind och väder

Dessa produkter tillämpas inom industri, VVS, forskning, meteorologi och agrikultur.

Address & Contact

Our Address

Malmö, Drottninggatan 1 D, 212 11 Malmö

Telephone