Den 12: e Internationella Fluid Power Conference (IFK) kommer att hållas i Dresden, Tyskland den 9-11 mars 2020.

IFK är en av de viktigaste vetenskapliga konferenser om Fluid Power Teknologi och System. Konferensen är en gemensam plattform för presentation och diskussion om trender och innovationer för tillverkare, användare och forskare.

Läs mer…