Parkers tryckgivare SensoControl SCP07 ger högre säkerhet i mobil- och industrihydraulik.

Parker Hannifin har lanserat den nya tryckgivaren SCP07. Givaren ärr utvecklad för användning i säkerhetsklassade områden.

Läs mer…