Öka livslängden på ditt hydraulsystem – Hydroren från Rexroth eliminerar vattnet från hydraulvätskan

Vatten är tillsammans med smuts en av hydraulikens största fiender. Generellt kan en fördubblad vattenhalt i hydraulvätskan halvera livslängden på komponenter i ditt system. Som leverantör av hydrauliklösningar kan Bosch Rexroth nu erbjuda en effektiv och miljövänlig lösning mot denna utmaning.

Rexroth kallar Hydroren, för en filtrerings- och skyddsutrustning som kondenserar ut fritt och bundet vatten i hydraulvätskor. Den hindrar dessutom tillförsel av syre i det slutna hydraulsystemet. Hydroren fungerar i de flesta miljöer, industrier, verkstäder och gruvor. Lösningen kan monteras på vilket befintligt hydraulaggregat som helst.